Pozemní stavitelství

Zpracujeme pro Vás projektovou dokumentaci ve všech stupních potřebných pro faktickou realizaci, a to od územního řízení, přes stavební povolení až k prováděcí dokumentaci novostaveb, stavebních úprav a rekonstrukcí bytové a občanské výstavby. Inženýrskou činnost vnímáme jako podstatnou součást celého procesu a jsme si plně vědomi významu, který pro konečný výsledek má.

Náš cíl je stejný jako ten Váš. Je jím kvalitní stavba, která přináší estetické i užitné hodnoty. Toho lze docílit především vzájemnou spoluprací investora, projektanta a dodavatele. Za tímto účelem nabízíme spolupráci nejen při výběru zhotovitele stavby, ale i autorský a stavební dozor.